فایل رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
فایل رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

توضیحات :

فایل رشد و تکامل حرکتی در طول عمر در قالب Word قابل ویرایش.دارای 135 صفحه.

فایل رشد و تکامل حرکتی در طول عمر در قالب ورد و قابل ویرایش.قسمتی از متن :

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر کاتلین. م. هی‌وود

کاربرد رشد حرکتی را در بعد از دوره‌ی کودکی و تا پایان عمر جایز می‌دانیم.

مهارت‌های حرکتی به‌طور معمول در اواخر دوره‌ی نوجوانی و در دوره‌ی جوانی کامل می‌شوند.

واژه‌شناسی در رشد حرکتی

1) نمو (growth): معنی نمو افزایش کمی در اندازه است.

منظور از نمو جسمی افزایش توده یا اندازه جسم از طریق زیاد شدن واحدهای کامل زیستی است. یعنی واحدهایی که از پیش بخش‌های مختلف بدن را تشکیل داده‌اند. مثلاً پاها از نظر طولی بلندتر می‌شوند نه این‌که یک بخش تازه به پا اضافه شود.

موقعی که اندازه هر واحد یا قسمت در کل زیادتر شود، طول بدن با حفظ شکل خود، بیشتر می‌شود. دوره‌ی نمو جنسی (تغییر در اندازه مطلق) در انسان معمولاً از زمان لقاح تا سنین 22-19 سالگی است.

2) رشد (development): واژه‌ی رشد مکمل نمو است و دلالت بر فرایند تغییری می‌کند که دائمی است و به ظرفیت عملی سازماندار و خاصی منجر می‌شود. یعنی حالتی که فرد می‌تواند به طور کامل نقش موردنظر را انجام دهد.

رشد ممکن است به شکل تغییر کمی و کیفی یا هر دو رخ دهد. لذا رشد حرکتی فرآیندی سنی است که دائمی و دارای توالی بوده و در طی آن انسان از حرکات ساده به حرکات بسیار منظم، مهارت‌های پیچید‌ه‌ی حرکتی و در نهایت، انطباق مهارت‌ها که همراه با فرارسیدن پیری صورت می‌گیرد پیشرفت می‌کند. این فرآیند تنها به دوره‌ی نمو جنسی محدود نمی‌شود. رشد در طول عمر انسان تداوم دارد.

3) بالیدگی (maturation): این واژه به طور اخص مربوط به بالیدگی فیزیولوژیک یا جسمی است بالیدگی جسمی پیشرفت کیفی در ساختارهای زیستی است و امکان دارد به یافته اندام یا پیشرفت یک سیستم در بالیدگی عموماً از پیشرفت در راستای بالیدگی جسمی ناشی می‌شود که در واقع حالت بهینه یکپارچه‌شدن سیستم‌های مختلف بدن یک فرد و توانایی برای تولیدمثل است.

پیرشدن یا فرآیند افزایش سن: واژه‌ی پیرشدن علی‌رغم سن تقویمی بر فرآیند نمو در پیری دلالت می‌کند. به طور اخص پیرشدن فیزیولوژیک ما را به تغییرات مداوم ملکولی، یافته‌ای و ارگانیزمی ارجاع می‌دهد.

غیر از وقایعی مانند تولد و آغاز دوره‌ی ماهیانه، دوره‌های سنی از یکدیگر جدا نیستند و این نشانه‌ای از ماهیت دائمی بودن رشد و نمو و بالیدگی است.

سنین تقویمی برای دوره‌های مختلف رشد:

دوره‌ی رشد سن تقریبی

پیش از تولد

رویانی 8-2 هفتگی

جنینی 8 هفتگی تا تولد

نوزادی تولد تا 4 هفتگی

طفولیت تولد تا 1 سالگی

کودکی

کودکی اولیه (پیش دبستانی) 6-1 سالگی

کودکی ثانویه (پیش نوجوانی) 10-6 سالگی

نوجوانی

دختران 8 یا 10 تا 18 سالگی

پسران 10 یا 12 تا 20 سالگی

بزرگسالی

جوانی 40-18 سالگی

میانسالی 60-40 سالگی

سالمندی 60 سالگی به بالا

ملاک‌های مرحله‌ از دیدگاه پیاژه:

1) خصلت اصلی مرحله تغییر کیفی است یعنی این‌که آن مرحله شامل رفتار تازه‌ای شود که در مرحله‌ی قبل مشاهده نمی‌شد. (مثلاً کودکی که قبلاً نمی‌توانست با دو پا بپرد الان این عمل را انجام می‌دهد)

2) مراحل بعدی نتیجه‌ی پیوستگی و همجوشی مراحل قبلی است. خصلتی که به آن یکپارچگی مرتبه‌ای گویند. (مثلاً کودک از پرش با یک پا به پرش با دوپا پیشرفت می‌کند و هر مرحله روی مرحله‌ی قبل بنا می‌شود)

3) در هر مرحله رفتار به طور تدریجی ظاهر می‌شود و با رفتار مرحله‌ی قبل از طریق فرآیند تحکیم ترکیب می‌شود (مثلاً موقعی که کودک حرکت پرتاب کردن از بالای را یاد می‌گیرد این کار را ابتدا با قدم برداشتن در همان سمتی که دست پرتاب‌کننده قرار دارد و سپس در حالی که با پای مخالف قدم برمی‌دارد انجام می‌دهد)

4) کودک رفتار مرحله‌ی قبل را دوباره‌کاری می‌کند به‌طوری‌که پس از مدتی برگشت به مرحله‌ی قبلی غیرممکن می‌شود.

و...


فهرست برخی از مطالب فایل :

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر کاتلین. م. هی‌وود

واژه‌شناسی در رشد حرکتی

سنین تقویمی برای دوره‌های مختلف رشد:

ملاک‌های مرحله‌ از دیدگاه پیاژه:

دیدگاه‌های زیستی در برابر دیدگاه‌های روانشناختی:

نظریه‌های رشد:

فصل دوم: نمو جسمی، بالیدگی و فرآیند افزایش سن

اندازه‌گیری‌های نمو: انسان سنجی جسمانی

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر کاتلین. م. هی‌وود

واژه‌شناسی در رشد حرکتی

سنین تقویمی برای دوره‌های مختلف رشد:

ملاک‌های مرحله‌ از دیدگاه پیاژه:

دیدگاه‌های زیستی در برابر دیدگاه‌های روانشناختی:

نظریه‌های رشد:

فصل دوم: نمو جسمی، بالیدگی و فرآیند افزایش سن

اندازه‌گیری‌های نمو: انسان سنجی جسمانی

قابلیت شکل پذیری:

عوامل محیطی و نمو قبل از تولد:

مراحل رشد و تکامل پیش زایشی

رشد نابهنجار پیش از تولد:

علل ژنتیکی نابهنجار پیش از تولد:

علل محیطی رشد نابهنجار پیش از تولد:

دیگر عوامل محیطی قبل از تولد: (عوامل خارجی)

رشد طبیعی پیش از تولد:

نمو نسبی:

نمو مضاعف:

تفاوت اپی فیز فشرده بالای فیز کششی:

دستگاه اسکلتی در سالمندان:

ماهیچه قلب:

رشد ساختمانی دستگاه عصبی:

عوامل موثر بر رشد پس از تولد:

آثار تمرینات ورزشی بر روی نمو و فرآیند افزایش سن:

پیشرفت در رشد حرکتی

حرکت تصادفی و رفلکس‌های دوران طفولیت: (Reflexes)

رفلکس‌های دوران طفولیت:

طبقه‌بندی رفلکس‌ها:

عقاید و نظریه‌ها درباره نقش رفلکس‌ها:

حرکات انتقالی پایه:

غلتیدن از پشت به روی شکم:

حرکات پایه چنگ زدن و گرفتن: طبق نظر هالورسون:

دسترسی دو دستی:

تفاوت‌های موجود بین دختران و پسران از نظر کمیت اجرا:

عوامل موثر بر کمیت اجرا:

عملکرد حرکتی دردوره بزرگسالی:

کنترل‌کننده‌های میزان رشد حرکتی در بزرگسالان:

کمیت اجرا در بزرگسالان

کیفیت اجرا در بزرگسالان:

رشد حسی و ادراکی:

رشد حس بینایی:

رشد حس حرکتی: (تنی – حسی)

نظریه ادراکی- حرکتی دورمن و دلاکاتو:

رشد شنوایی

یکپارچگی بین حواس:

تعادل:

رشد تعادل:

اتکای اولیه کودک بر بینایی:

تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن:

تجربه ادراکی- حرکتی:

فعالیت حرکتی و شناخت

فصل 7 آمادگی جسمانی در طول عمر

تغییرات ناشی از رشد در عملکرد غیرهوازی:

عملکرد غیرهوازی سالمندان

تغییرات ناشی از رشد در عملکرد هوازی:

عملکرد هوازی در سالمندان

تمرین استقامتی:

تغییرات ناشی از رشد در قدرت:

قدرت عضلانی در سالخوردگان:

تحلیل قدرت:

تمرین قدرتی:

رشد انعطاف‌پذیری:

تغییرات رشدی در زمینه انعطاف پذیری:

انعطاف پذیری در سالخوردگی:

ترکیب بدن:

ترکیب بدنی سالخوردگان:

عضلانی

دیدگاه پردازش اطلاعات:

ظرفیت پردازش اطلاعات

پردازش اطلاعات در دوران کودکی:

مراحل رشد توجه از نظر راس:

سرعت پردازش اطلاعات:

پرورش اطلاعات در سالمندان:

حافظه:

سلول‌های حافظه:

فرآیندهای کنترل حافظه:

انواع آگاهی و دانش:

تغییرات حافظه در سالخوردگان:

علت نارسایی حافظه از دید مدلهای پردازش اطلاعات:

فصل 9 آثار فرهنگی و روانی- اجتماعی در رشد حرکتی

اجتماعی شدن از طریق ورزش

اسنادهای کودکانه:

ادامه یادگیری حرکتی مگل:

فصل 20 سودمندی تمرین ذهنی برای یادگیری مهارت

چرا تمرین ذهنی موثر است؟

مجادله درباره توانایی عمومی و توانایی اختصاصی:

ربط توانایی‌های حرکتی به اجرای مهارت‌ها:

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

8289_1577363750_34881_8524_1846.zip0.08 MB
رشد و تکامل حرکتی در طول عمر 135 ص_1636983225_34881_8524_1410.zip0.08 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 14,875 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت