پاورپوینت عامل و محيط در 22 اسلاید
پاورپوینت عامل و محيط در 22 اسلاید

پاورپوینت عامل و محيط در 22 اسلاید در قالب پاورپوینت قابل ویرایش.


فهرست برخی از مطالب :

رئوس مطالب

عاملها و محيطها

nعاملها و محيطها

nمفهوم رفتار عقلانی

nمحيطها

nساختارهای مختلف برای عاملها

مثالی از يک عامل در محيط
(Vacuum Cleaner Agent)

مفهوم Rationality

Rationality

تعریف محیط عامل

ادامه تعریف محیط عامل

شبیه سازی محیط

انواع محيطاسلاید اول :

عاملها و محيطها

nعامل می تواند يک انسان، يک ربات، ترموستات و يا يک عامل نرم افزاری باشد

nعامل را می توان به صورت يک تابع در نظر گرفت.

nورودی: مجموعه ادراکات

nخروجی: عمل

nعملی که توسط يک عامل انجام می شود وابسته به ادراکات عامل است، اما لزوما تمام نتايج يک عمل توسط عامل قابل درک نيست و اثر آن بر محیط جزو چالشهاست.


nعاملها و محيطها

nبرنامه نرم افزاری عامل، تابعی از ادراکات به اعمال می باشد.

nاين برنامه بر روی محیط عملیاتی تعریف شده عامل اجرا می شود.

و...

n

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

amel va mohit_1678544136_59590_8524_1280.zip0.11 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 7,500 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت