پاورپوینت راهبرد ها و راه هاي ملي مبارزه با بيماري هاي عفوني
پاورپوینت راهبرد ها و راه هاي ملي مبارزه با بيماري هاي عفوني

پاورپوینت راهبرد ها و راه هاي ملي مبارزه با بيماري هاي عفوني در 73 اسلاید در قالب پاورپوینت قابل ویرایش


اسلاید اول :

عوامل زنجيره اي موثر در مبارزه با يك عفونت

اماكن پرخطر

رفتار پرخطر

مقاومت

ميزبان راه

راه ورود

راه انتقال

منبع

مخزن

انجام پژوهش هاي كاربردي

ايجاد هماهنگي هاي بين بخشي

جلب حمايت مردم

ايجاد سيستم سوروايلنس

مباني اجرايي


اسلاید دوم :

مخزن


اسلاید 3 :


نمودار

مخزن

انسان

طبیعت

حیوان

مبتلا

ناقل

مبتلا

ناقل


اسلاید 4 :

منحصرا انسان : مثل حصبه – آبله مرغان – سوزاک – ایدز و ... بیمار - ناقل

انسان و حیوان: حدود 150 بیماری مشترک مثل سالمونلوز و ... بیمار - ناقل

طبیعت: مثل کزازو شاربن(خاک و حیوان) و...

مخزن: تکثیر ،رشد و تجدید نسل ارگانیسم در یک سیستم بیولوژیک.


اسلاید 5 :

یکی از ارگانیسم های رایج است که در انسان و حیوان ایجاد بیماری می کند و از کک آبی تافیل را مبتلا می کند و در جامعه بسیار گسترده است .نام این ارگانیسم چیست؟

سالمونلا


اسلاید 6 :

ناقلين عفونت


اسلاید 7 :

تعريف:

ناقل به انسان يا حيواني گفته مي شود كه در غياب اشكال باليني بيماري ،در خود عامل عفوني را نگه مي دارد و بالقوه عامل انتشار بيماري است.


اسلاید 8 :

ناقلين 3 دسته اند.

ناقلين دوره كمون مثل:ايدز

ناقلين دوره نقاهت مثل:شيگلوز

ناقلين مزمن مثل: هپاتيت بي و سي


و...

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

bimarihaye-ofoni_1690979581_62232_8524_1340.zip4.89 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت