پاورپوینت بیماریهای ریوی،تومورهاي ريه،lكارسينوم برونكوژنيك،lكارسينوييد برونشي
پاورپوینت بیماریهای ریوی،تومورهاي ريه،lكارسينوم برونكوژنيك،lكارسينوييد برونشي

پاورپوینت بیماریهای ریوی،تومورهاي ريه،lكارسينوم برونكوژنيك،lكارسينوييد برونشي در 69 اسلاید در قالب پاورپوینت قابل ویرایش


اسلاید اول :

•تومورهاي ريه

•اگر چه ريه ها جايگاه شايعي براي متاستازها از سرطان اعضاي خارج از قفسه سينه هستند ، سرطان اوليه ريه نيز يك بيماري شايع است

•95% از تومورهاي اوليه ريه از اپي تليوم برونشي برخاسته اند (كارسينوم هاي برونكوژتيك )

•5% باقي مانده يك گروه متنوع هستند كه عبارتند از :كارسينوييدهاي برونشي ، نئوپلاسم هاي غدد برونشي (آدنوييدكيستيك و موكواپيدرموييد) ، بدخيمي هاي مزانشيمي (مانند فيبروساركوم ها و ليوميوم ها ) لنفوم ها و چند ضايعه خوش خيم .


اسلاید 2 :

•هامارتومهاي

•شايعترين ضايعات خوش خيم هامارتومهاي پراكنده كوچك( cm 4-3) و كروهي هستند كه اغلب به شكل ضايعات «سكه اي » در راديوگرافي قفسه سينه ديده مي شوند

•. آنها عمدتا حاوي غضروف بالغ هستند اما اغلب به شكل ضايعات «سكه اي» در راديوگرافي هاي قفسه سينه ديده مي شوند

•آنها عمدتا حاوي غضروف بالغ هستند اما اغلب با چربي بافت فيبرو، در عروق خوني به نسبت هاي مختلف در همم آميخته اند .


اسلاید 3 :

عکس

benign lung neoplasm known as a pulmonary hamartoma.

They are firm and discreet and often have calcifications


اسلاید 4 :

عکس

pulmonary hamartoma

benign cartilage on the right

fibrovascular stroma and scattered bronchial glands on the left.


اسلاید 5 :

•كارسينوم برونكوژنيك

•كارسينوم برونكوژنيك (كارسينوم برونشي ) بي هيچ شكي سردسته علل مرگ ناشي از سرطان در كشورهاي صنعتي است

•مسئوول تقريبا 3/1 از موارد مرگ ناشي از سرطان در مردان محسوب مي شود و سردسته علل مرگ از سرطان در زنان شده است

•. ميزان افزايش درميان مردان آهسته تر شده است ، اما در ميان زنان به سرعت فزاينده خويش ادامه مي دهد

•. حداكثر ميزان بروز سرطان ريه بين سنين 55و 65 سالگي گزارش شده ؛ در حال حاضر نسبت مرد به زن در حدود 2 به 1


اسلاید 6 :

•در هنگام تشخيص بيش از 50% بيماران متاستاز دور دست دارند

•در4/1 موارد گره هاي لنفي ناحيه اي درگير هستند

•پيش آگهي سرطان ريه بسيار بد است : ميزان بقاي 5 ساله 14% مي باشد ، حتي در بيماران مبتلا به بيماري محدود به ريه ، ميزان بقاي 5 ساله در حدود 45% است .

•4 نوع بافت شناختي اصلي كارسينوم برونكوژنيك عبارتند از : كارسينوم سلول سنگفرشي ، آدنوكارسينوم ، كارسينوم تمايز نيافته سلول بزرگ وكارسينوم سلول كوچك

•به دلايل ناشناخته در سال هاي اخير آدنوكارسينوم جاي كارسينوم سلول سنگفرشي را در صدر انواع تومورهاي اوليه ريه گرفته است

•همچنين آدنوكارسينوم شايعترين تومور اوليه در زنان در افراد غير سيگاري و در بيماران جوانتر از 45 سال است .اسلاید 7 :

•اصول كلي در رابطه با رده بندي تومورهاي ريه

•براي اهداف درماني كارسينوم هاي برونكوژنيك به دو گروه بزرگ تقسيم مي شوند :

•سرطان ريه سلول كوچك (SCLC) و سرطان ريه غير سلول كوچك (NSCLC) . گروه NSCLC شامل كارسينوم سلول سنگفرشي ، آدنوكارسينوم و كارسينوم تمايز نيافته سلول بزرگ مي باشد .

•منطق اين تفكيك ، اين است كه تمام SCLCها در هنگام تشخيص متاستاز داده اند و لذا به درمان جراحي پاسخ نخواهند داد . بهترين روش درمان آنها شيمي درماني . يا با بدون پرتو درماني است . در مقابل NSCLC ها معمولا به شيمي درماني پاسخ نمي دهند و بهترين روش درماني آنها جراحي است .

•علاوه بر تفاوت در مورفولوژي مشخصات ايمونوفنوتيپي و پاسخ به درمان (جدول 8-13) تفاوت هاي ژنتيكي بين SCLC ها و NSCLC ها وجود دارد . به عنوان مثال ، SCLC ها با جهش در53 TP و RB همراه هستند . در حالي كه P16 / CDKN­2A در NSCLCها غير فعال مي شود . جهش هاي فعال كننده اونكوژن K-RAS به آدنوكارسينوم ها محدود است و در SCLCها نادر مي باشد


و...

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

bimarihaye riyavi_1690813891_62219_8524_1980.zip2.05 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 12,500 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت