فایل ورد تحقیق شرح مختصري از شاهنامه
فایل ورد تحقیق شرح مختصري از شاهنامه توضیحات : فایل تحقیق شرح مختصري از شاهنامه دارای 33 صفحه در قالب Word قابل ویرایش. بخشی از متن : ...
قیمت :15,200 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق درباره شعر غزل
تحقیق درباره شعر غزل توضیحات : تحقیق درباره شعر غزل دارای 15 صفحه در قالب Word. بخشی از متن : تعاريف ...
قیمت :11,300 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
 تحقیق درباره فلسفه زيبايي شناسي (طرح نظريه هاي مختلف)
تحقیق درباره فلسفه زيبايي شناسي (طرح نظريه هاي مختلف) توضیحات : فایل تحقیق درباره فلسفه زيبايي شناسي ( طرح نظريه هاي مختلف ) در قالب Word در 33 صفحه.دارای ...
قیمت :15,200 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فایل تحقیق  با موضوع تئاتر
فایل تحقیق  با موضوع تئاتر توضیحات : فایل تحقیق با موضوع تئاتر دارای 79 صفحه در قالب Word. بخشی از متن : ...
قیمت :23,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق با موضوع سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون
تحقیق با موضوع سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون توضیحات : فایل تحقیق با موضوع سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون در قالب Word دارای 91 صفحه. ...
قیمت :26,900 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق فراز و فرود جنبش نئورئاليسم ايتاليا
تحقیق فراز و فرود جنبش نئورئاليسم ايتاليا توضیحات : تحقیق درباره فراز و فرود جنبش نئورئاليسم ايتاليا دارای 23 صفحه در قالب Word. بخشی از ...
قیمت :15,200 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق وضعيت آموزش هنر موسيقي در حيطه آموزش رسمي‌كشور
تحقیق وضعيت آموزش هنر موسيقي در حيطه آموزش رسمي‌كشور توضیحات : فایل تحقیق وضعيت آموزش هنر موسيقي در حيطه آموزش رسمي‌كشور در 26 صفحه در قالب Word ...
قیمت :15,200 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق درباره ماهيت تصوير و انديشه
تحقیق درباره ماهيت تصوير و انديشه توضیحات : فایل تحقیق درباره ماهيت تصوير و انديشه در قالب word در 54 صفحه. بخشی از متن : ...
قیمت :23,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق درباره توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اكنون
تحقیق درباره توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اكنون توضیحات : فایل تحقیق توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذ شته و اكنون دارای 187 صفحه در ...
قیمت :42,500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ارتباط ميان هنرهاي سنتي و كاربردي بودن اشياء
تحقیق ارتباط ميان هنرهاي سنتي و كاربردي بودن اشياء توضیحات : تحقیق ارتباط ميان هنرهاي سنتي و كاربردي بودن اشياء در قالب Word در 9 صفحه . بخشی از ...
قیمت :11,300 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9