پاورپوینت بررسی انواع آلودگیها در محیط زیست
پاورپوینت بررسی انواع آلودگیها در محیط زیست

پاورپوینت بررسی انواع آلودگیها در محیط زیست

شامل 36 اسلاید درقالب پاورپوینت و قابل ویرایش


فهرست برخی از مطالب:

تعريف محيط زيست :

تعريف آلودگي :

انواع آلودگي :

انتشار آلودگي بر حسب منبع آلودگي :

اقسام آلودگي هاي محيط زيست :

1 ) آلودگي هوا :

عوامل ايجاد كننده آلودگي هوا :

گازهاي مخرب و ميزان سهم آنان در اثر گلخانه اي :

اثر آلودگي هوا بر انسان :

منابع آلاينده هوا :

مراحل شدت آلودگي :

2) آلودگي آب :

آلودگي در آب مشكلات زير را در بر دارد :

آلوده كننده هاي آب :

منابع آلودگي آبها :

آلودگي هاي ناشي از تخليه پسابهاي صنعتي در آبها:

3) آلودگي خاك :

انواع زباله :

انواع ضايعات :

4) آلودگي صوتي يا صدا :

منابع توليد صدا :

منابع آلوده كننده صوتي :

كنترل آلودگي صوتي :

5 ) آلودگي حرارتي :

6) آلودگي نفتي يا Oil Polution :

7) آلودگي ناشي از مواد راديو اكتيو و پرتوها :

منابع انرژي جهاني :

مشكلات عمده زيست محيطي جهان :

اصل پنجاهم قانون اساسي :

راه حل هاي زيست محيطي :

توصيه هاي زيست محيطي :

چرا توسعه پايدار :
برآوردن نيازهاي نسل حاضر بدون لطمه زدن به قابليت نسلهاي آينده در برآوردن نيازهايشان

مزاياي ISO14001 :

مزاياي استقرار سيستم مديريت زيست محيطي :بخشی از متن فایل پاورپوینت:

تعريف محيط زيست :
محيط زيست عبارتست محيطي شامل هوا ، آب ، خاك ، منابع طبيعي ، گياهان ، جانوران ، انسان و روابط متقابل بين آنها كه سازمان در آن فعاليت مي نمايد .

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

alodegi-mohit-zist_1678544363_59591_8524_1492.zip0.36 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 7,500 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت